SAVETODAVNE USLUGE

SAVETODAVNE
USLUGE

Savetujemo o načinu pripreme video materijala koji će zainteresovati trenere i preporučujemo osobe koje Vam mogu napraviti kvalitetne snimke i montirati materijal

Savetujemo o načinu pripreme SAT i TOEFL testova i preporučujemo adekvatne pojedince ili institucije odgovorne za pripremu

Savetujemo o načinu registracije za NCAA Eligibility Center i NAIA Eligibility Center kao i o adekvatnom načinu prolaska ove delikatne procedure neophodne za upis na NCAA/NAIA univerzitet sve do konačnog statusa “ODOBREN”

Savetujemo o NCAA i NAIA regulativi i opredeljujućim kriterijumima za bavljenje sportom na univerzitetima pod okriljem dotičnih asocijacija

Savetujemo o načinu komunikacije sa trenerima tokom procesa regrutovanja

Savetujemo o načinu popunjavanja i pribavljanja brojne papirologije neophodne prilikom aplikacije za škole/univerzitete

Savetujemo o bitnim faktorima na koje treba obratiti pažnju prilikom izbora škole i preporučujemo školu za koju smatramo da je najadekvatnija

Savetujemo o načinima rešavanja svih eventualnih problema i nedoumica tokom svake faze procesa i vodimo proces priprema, promocije i odabira adekvatne škole od početka do kraja

Savetujemo o prijavi za razgovor u američkoj ambasadi i o pribavljanju neophodne dokumentacije