NAŠA VIZIJA

USMERI SVOJU
BUDUĆNOST

Naša vizija je pomoć mladim sportistima u pronalaženju mogućnosti za upis u srednje škole i na univerzitete koji će im pružiti sjajno akademsko i sportsko iskustvo i koji će zasigurno ostaviti neizbrisiv trag na njihovu budućnost.

Sistem po kome sport u Evropi, pa i u čitavom ostatku sveta, funkcioniše suštinski se razlikuje od sistema na kom je zasnovan sport u SAD. U svim državama sveta izuzev SAD fokus sporta je na profesionalizmu. Sportske aktivnosti se dešavaju po klubovima koji se takmiče u ligama koje ni na koji način nisu povezane sa obrazovnim institucijama i upravo tu i nastaje problem. Klubovi se trude da ostvare što bolje rezultate i da stvore što kvalitetnije sportiste te od mladih sportista neretko zahtevaju da napuste škole ili pak školovanje nastave vanredno da bi imali dovoljno vremena da više treniraju. Kada uzmemo u obzir i problem velikih udaljenosti između škola, klubova i mesta stanovanja dolazimo do zaključka, kako teorijski tako i u praksi, da je praktično nemoguće ozbiljno se baviti sportom i školom u isto vreme. SAD je svoj sistem koncipirao potpuno drugačije i fokus stavio na amaterizam te sve sportske aktivnosti pozicionirao u obrazovne institucije (srednje škole, prep škole, više škole i univerzitete) sa ciljem da prevaziđe probleme o kojima smo govorili u prethodnim rečenicama.

USPELI SU DA POVEŽU NESPOJIVO!