SISTEM RADA

Uvodni razgovor - na razgovoru se objašnjavaju svi detalji vezani za čitav proces, odgovara se na pitanja i otklanjaju se sve eventualne nedoumice. Uručuje se neophodna papirologija kako bi je Klijent mogao imati konstantno uz sebe. Počinjete sa pripremom video materijala

Još uvek niste zvanično u procesu...

Pripremili ste video material i dostavili nam ga. Pregledamo materijal i pravimo procenu vašeg kvaliteta, nivoa na kom se u Americi možete takmičiti kao i očekivanog iznosa stipendije tj. sume novca koja će vam biti neophodna ukoliko je naša procena da nećete dobiti punu stipendiju. Sve ove procene su okvirne, rade se na osnovu dugogodišnjeg iskustva i ne moraju biti stoprocentno tačne. Donosi se odluka o prijemu u naš program. Odluka može biti pozitivna ili negativna što znači da možete biti primljeni u program ili odbijeni

Na osnovu naše procene vaših kvaliteta, mogućnosti i očekivanih troškova donosite konačnu odluku o zvaničnom stupanju u program

Potpisivanje ugovora i početak zvanične saradnje.

SREDNJE ŠKOLE

1) Popunjavanje C2C upitnika kontaktiranjem naše kancelarije (telefon, e-mail, Skype, ).

2) Pravljenje video materijala. Video materijal je jedan od najbitnijih preduslova za prijem u program i dobru promociju Klijentovih kvaliteta američkim trenerima. Materijal mora biti profesionalno snimljen i sadržati sve elemente karakteristične za konkretan sport i poziciju na kojoj Klijent igra. Na početku snimka poželjno je napraviti predstavljanje, pregled osnovnih podataka, postignute uspehe, kao i isečke iz novina ukoliko postoje. Nakon predstavljanja potrebno je napraviti pregled najboljih poteza iz snimljenih utakmica, tzv. „Higlights”, a zatim predstaviti najmanje jednu (po mogućstvu više) utakmicu ili poluvreme utakmice na kojoj ste najbolje odigrali. Savetujemo da najatraktivnije poteze stavite na pocetak. Prvi utisak je suštinski važan! Procenu kvaliteta i odluku o prijemu u program vršimo iskljucivo na osnovu video materijala!

3) Potpisivanje ugovora i prilaganje neophodne dokumentacije:

4) Priprema i iznošenje ponuda Klijentu

5) Prihvatanje odredjene ponude C2C će Vam pomoći da odaberete školu koja najviše odgovara Vašim sportskim i školskim sposobnostima i karakteristikama. Konačna odluka će biti Vaša.

6) Priprema dokumentacije i razgovor u ambasadi

7) Odlazak u USA

Smeštaj u srednjim školama

Smeštaj može biti internatskog tipa ili smeštaj u američkoj porodici.

Privatne srednje škole mogu imati sopstvene internate za smeštaj učenika u kojima borave i supervizori koji vode računa o deci i njihovim potrebama.

Sa druge strane internat može podrazumevati i kuću zakupljenu od strane škole koja se koristi za smeštaj studenata i egzistira kao internat.

Smeštaj se fizički ne mora nalaziti pored same škole te je u tim slučajevima studentima organizovan transport do škole i sportskih terena.

Američka kultura je takva da internati u startu nisu u potpunosti opremljeni da bi učenici mogli da opreme prostor po sopstvenom nahodjenju.

Od škole do škole zavisi šta će se u sobi nalaziti a šta će učenici sami morati da nabave Posteljina je npr. nešto što se nikada ne dobija već svako za sebe kupuje.

Druga opcija je smeštaj u porodici.

Porodica je tu da Vam pruži podršku i oslonac za sve vreme boravka, kao i da ga učini što prijatnijim.

Sve vreme bićete deo američke porodice u koju ćete poneti i deo srpskih običaja i tradicije i biti „ambasador“ naše zemlje.

Sistem školovanja Srednje obrazovanje u Americi organizovano je u četiri školske godine – 9 (freshman), 10 (sophtmore), 11 (junior) i 12 (senior) razred.

Odredjene škole imaju mogućnost pohađanja Prep (Preparatory) tj. „Post Grad“ godine što u prevodu znači pripremna godina tj. godina koja dolazi nakon završetka srednje škole.

Ona služi za sve one koji iz bilo kog razloga nisu uspeli da upišu univerzitet ili su možda uspeli ali bi želeli da upišu bolji te upisuju pripremnu godinu tokom koje popravljaju ocene iz srednje škole i pripremaju testove neophodne za upis na univerzitete (Sat i Toefl).

Uz sve ovo, naravno, učenici se bave sportom na nivou koji je bolji od srednjoškolskog, a slabiji od univerzitetskog i daju sebi godinu dana da napreduju, razviju se i budu vidjeni od strane koledž trenera koji izuzetno prate prep takmičenja.

Školska godina počinje krajem avgusta ili početkom septembra meseca svake godine.

Američki sistem školovanja je MNOGO drugačiji nego u Srbiji. Učenici u srednjim školama imaju dosta veći izbor predmeta od kojih sami biraju one koje će pohađati ali imaju jednu generalnu normu koju moraju da zadovolje.

Ta norma je u obliku poena, odnosno kredita “credits”. Sistem propisuje jedinstvenu minimalnu normu koju svaki učenik do kraja školovanja mora da zadovolji da bi diplomirao. Inače škole u Americi se razlikuju od naših po svemu pa i po veličini. Škole su često male, sa malim brojem učenika. Odeljenja su znatno malobrojnija, a sve sa ciljem kvalitetnije nastave i mogućnosti posvećivanja veće pažnje od strane profesora svakom učeniku ponaosob.

Učionice su međusobno odvojene, i učenici se premeštaju iz učionice u učionicu. Usmeno odgovaranje je izuzetno slabo zastupljeno već se ispitivanje (testiranje) vrši mahom u pismenoj formi. Testovi se obično ne rade ceo čas, a ocenjuju se sa A, B, C, D ili F. A je ekvivalent našoj petici dok je F nedovoljna ocena.

Profesori non stop zadaju domaće zadatke koji nose odredjeni broj poena. Što ih više i bolje uradite više poena dobijate. Domaći zadaci predstavljaju veoma značajan stub američkog obrazovnog sistema te im profesori pridaju veliki značaj. Zalaganje na časovima je takodje od izuzetne važnosti. Javljanje i diskusuja kao i svaki vid aktivnog učesća u aktivnostima na času o toj materiji koja se trenutno obrađuje se izuzetno vrednuju. Sve od vas zavisi, morate biti aktivni ako želite da budete uspešni!

Koje troškove finansiram sam?

VAŽNO

C2C ne garantuje da će Klijentu stipendija biti ponuđena niti koji procenat stipendije će biti ponuđen ali na osnovu velikog iskustva, sa velikom tačnošću, daje svoju procenu uslova koji se mogu očekivati.

Proces je izuzetno turbulentan i prepun promena i preokreta te se ne sme smatrati završenim sve do momenta prijema dokumenta I-20.

Srednjoškolci imaju tri raspusta u toku godine i u toku tih raspusta škole ne rade. Važno je napomenuti da ni školski internati ne rade te se oni koji žive u internatima moraju snaći za smeštaj tokom praznika (važi samo za takozvane „Boarding“ skole tj. one skole u kojima đaci žive u internatima.

S’obzirom da tokom praznika nema treninga đaci imaju sledece opcije:

UNIVERZITETI

STUPANJE U PROGRAM JE BESPLATNO!!!!

1) Popunjavanje C2C upitnika kontaktiranjem naše kancelarije (telefon, e-mail, Skype)

2) Pravljenje video materijala. Video materijal je jedan od najbitnijih preduslova za prijem u program i dobru promociju Klijentovih kvaliteta američkim trenerima. Materijal mora biti profesionalno snimljen i sadržati sve elemente karakteristične za konkretan sport i poziciju na kojoj Klijent igra. Na početku snimka poželjno je napraviti predstavljanje, pregled osnovnih podataka, postignute uspehe, kao i isečke iz novina ukoliko postoje. Nakon predstavljanja potrebno je napraviti pregled najboljih poteza iz snimljenih utakmica, tzv. „Higlights”, a zatim predstaviti najmanje jednu (po mogućstvu više) utakmicu ili poluvreme utakmice na kojoj ste najbolje odigrali. Savetujemo da najatraktivnije poteze stavite na pocetak. Prvi utisak je suštinski važan! Procenu kvaliteta i odluku o prijemu u program vršimo iskljucivo na osnovu video materijala!

3) Potpisivanje ugovora i prilaganje neophodne dokumentacije:

4) Prijava za NCAA i NAIA Eligibility Center

VAŽNO! Neophodna je registracija za NCAA i NAIA Eligibility centar na vreme kako bi ušli u njihovu proceduru i kako bi vam do zvanične regrutacije odobrili status amaterskog studenta-sportiste. NCAA i NAIA su dve zasebne asocijacije sa različitim pravilima pa je i prijava nezavisna. Dakle potrebno je registrovati se na obe adrese, odvojeno poslati neophodnu dokumentaciju kako bi vam svaka od ovih institucija odobrila status amatrerskog studenta- sportiste.

Da bi Vas NCAA odobrio neophodno je da se na vreme prijavite i dostavite im svu neophodnu dokumentaciju.

Prijavljivanje se vrši posetom sajta www.eligibilitycenter.org

Kad udjete na sajt potrebno je da izvršite registraciju.

Registraciju ćete izvršiti levim klikom na naznačeno polje u levom uglu (Click below to get started) gde ćete upisati svoj e-mejl i ubrzo dobiti potvrdan e-mail sa kodom (Verification Code) koji će vam trebati za kreiranje vašeg profila.

Zatim kreirajte nalog (Create Your Account) koji sadrži niz pitanja na koje ćete pažljivo odgovarati. Da bi dovršili popunjavanje upitnika, tzv. aplikaciju, morate sa sobom imati karticu kojom ćete NCAA-u uplatiti odgovarajući iznos poosnovu takse za registraciju.

Po završetku prethodno navedenog dužni ste NCAA-u poslati sledeću dokumentaciju:

VAŽNO

Prilikom slanja neophodno je da na posebnom papiru napišete vaše ime i prezime kao i ID (broj koji dobijate prilikom registracije za NCAA centar) i zajedno sa dokumentacijom pošaljete na navedenu adresu.

Obavezni ste da redovno proveravate Vaš profil jer NCAA Eligibility centar konstantno dopunjava Vašu dokumentaciju i na profilu možete videti sta su od dokumentacije primili, a šta im još nedostaje, kao i da li ste odobreni ili još uvek čekate.

Ovo naglašavamo jer se često dešava da NCAA Eligibility centar zagubi neki dokument koji ste im poslali pa ćete u tom slučaju redovnim pregledom Vašeg profila to moći da primetite i na vreme reagujete pozivom na broj +1 317 223 0700.

Adrese na koje šaljete prethodno navedenu dokumentaciju su:

Prijava za NAIA , NAIA Eligbility centar je američki sportski savez koji odobrava sportistima da se takmiče u NAIA asocijaciji.

Svaki student koji će po prvi put igrati u NAIA mora biti registrovan. Prijavljivanje se vrši posetom sajta www.playnaia.org. Kreira se profil sa vašim osnovnim informacijama o akademskoj i sportskoj istoriji. Kao i pri prijavi za NCAA neophodno je da pošaljete dokumentaciju o zavrešnim razredima kao i svoje SAT rezultate.

Da bi dovršili prijavu, morate sa sobom imati karticu kojom ćete uplatiti taksu za registraciju.

Po završetku prethodno navedenog dužni ste NAIA-u poslati sledeću dokumentaciju:

VAŽNO

Prilikom slanja neophodno je da na posebnom papiru napišete vaše ime i prezime, kao i ID broj (broj koji dobijate prilikom registracije za NAIA centar) i zajedno sa dokumentacijom pošaljete na navedenu adresu. NAIA vaša svedočanstva mora dobiti oficijalno tj. moraju biti poslata iz srednje škole i spakovana u koverat koja će imati pečat škole.

Adrese na koje šaljete prethodno navedenu dokumentaciju su:

5) Polaganje SAT i TOEFL testa

Polaganje se mora obaviti između koraka broj 1 i koraka broj 6

Klijenti koji žele da odu na NCAA Univerzitet moraju položiti oba testa i na taj način se kvalifikovati za eventualni odlazak.

Klijenti koji žele da odu na NAIA Univerzitet moraju ispuniti dva od tri preduslova:

Primer ove potvrde kao i dodatna objašnjenja možete dobiti od nas

U većini slučajeva se treneri ne usuđuju da ponude stipendiju dok se ne ispune gore navedeni kriterijumi tj. dok se treneri ne uvere da će igrač biti „eligible“ tj. odobren od strane NCAA/NAIA.

Klijenti koji žele da odu na Junior koledž moraju položiti samo Toefl test. Postoji određen broj junior koledža koji ne zahtevaju Toefl ali je njihov broj izuzetno mali te sve Klijente savetujemo da obavezno polažu Toefl test kako bi povećali svoje šanse da dobiju ponudu.

Prilikom prijavljivanja SAT testa u delu u kom treba da unesete dodatnu adresu na koju će Vam rezultat biti poslat unosite 9999 sto je šifra za NCAA Eligibility Center jer da bi Vam NCAA odobrio da se takmičite, rezultat SAT-a mora biti direktno poslat od strane jedine ovlašćene institucije za polaganje istog www.collegeboard.org.

Više informacija u vezi sa ovim testovima možete pronaći na sajtovima www.collegeboard.org i www.toefl.org

Prijavljivanje za testove se može izvršiti isključivo na navedenim web adresama. Priprema ovih testova obično traje 3 do 6 meseci (u zavisnosti od prethodnog znanja engleskog jezika).

6) Priprema i iznošenje ponuda Klijentu

7) Prihvatanje odredjene ponude C2C će Vam pomoći da odaberete univerzitet koji najviše odgovara Vašim sportskim i školskim sposobnostima i karakteristikama. Konačna odluka će biti Vaša.

8) Priprema dokumentacije i razgovor u ambasadi

9) Odlazak u USA