KO SMO MI

SKAUTI, PROMOTERI, SAVETODAVCI

MI SMO

SKAUTI

C2C je elitna skautska organizacija koja sarađuje sa hiljadama obrazovnih institucija širom Amerike. Saradnja sa školama i trenerima se zasniva na našoj osposobljenosti da na pravi način procenimo sportski kvalitet Klijenta, provedemo ga kroz čitav proces priprema (Sat, Toefl, NCAA/NAIA Eligibility Center ) i preporučimo ga ciljnoj grupi škola koja će odgovarati njegovom/njenom sportskom i akademskom kvalitetu. Na taj način treneri od nas dobijaju preko potrebnu pomoć u prevazilaženju barijera koje nastaju prilikom priprema (Sat, Toefl, NCAA/NAIA Eligibility Center …) te dobijaju prave informacije vezane za akademski i sportski kvalitet sportiste što im omogućava da bez sumnje donesu svoju odluku i ponude stipendiju kandidatu koji im se najviše dopada.

Duga tradicija i veliki broj klijenata iz svih delova sveta koji svake godine uspešno prolaze kroz naš program, svrstava nas u najveću i najuspešniju organizaciju ovog tipa u jugoistočnoj Evropi i jednu od nekoliko najvećih i najuspešnijih na čitavom starom kontinentu. Rastući broj klijenata i saradnika, saradnja sa mnogobrojnim sportskim institucijama, savezima i poznatim ličnostima, mnogobrojna priznanja i zahvalnice od strane američkih obrazovnih institucija kao i svakodnevne pohvale i preporuke od strane Klijenata oslikavaju renome i vrhunski kvalitet.

SISTEM RADA

PROMOTERI

C2C je organizacija koja se bavi promocijom sportskih i akademskih kvaliteta svojih Klijenata američkim trenerima sa ciljem da im bude ponuđena stipendija. Mi procenjujemo kvalitet svakog Klijenta ponaosob, pravimo njegov profil koji se sastoji iz akademskih, sportskih i psiholoških elemenata, određujemo ciljnu grupu škola koja odgovara nivou kvaliteta sportiste kog promovišemo i preporučujemo ga odabranoj ciljnoj grupi trenera. Treneri na osnovu svi elementa navedenih u profilu kao i na osnovu naše preporuke donose odluku o tome da li i u kom procentu žele da ponude stipendiju određenom sportisti.

C2C ne pronalazi stipendije već američkim institucijama promoviše sportske i akademske kvalitete svojih Klijenata sa ciljem da im stipendije budu ponuđene.

C2C ne garantuje da će Klijentu stipendija biti ponuđena niti koji procenat stipendije ce biti ponuđen ali na osnovu velikog iskustva, sa velikom tačnošću, može da da svoju procenu uslova koji će Klijentu biti ponuđeni.

MI SMO

SAVETODAVCI

C2C pruža savetodavne usluge vezane za čitav proces priprema, promocije, komunikacije sa trenerima i administracijama i konačnog izbora odgovarajuće škole. Savetujemo o načinima pripreme neophodne dokumentacije, video materijala, testova, zakazivanja termina za polaganje testova, registracije za NCAA/NAIA Eligibility Center, regulativi i opredeljujućim kriterijumima za bavljenje sportom na univerzitetima pod okriljem dotičnih asocijacija.

Pružamo savete o načinu komunikacije sa trenerima tokom procesa regrutovanja, o bitnim faktorima na koje treba obratiti pažnju prilikom izbora škole i preporučujemo školu za koju smatramo da je najadekvatnija, o načinima rešavanja svih eventualnih problema i nedoumica tokom svake faze procesa kao i o mnogim drugim suštinski važnim pitanjima.

MI NISMO

AGENTI

Agenti rade sa profesionalnim sportistima i profesionalnim klubovima dok C2C ISKLJUČIVO radi sa amaterskim igračima i amaterskim (obrazovnim) institucijama i svoju proviziju ISKLJUČIVO naplaćuje od Klijenata za usluge promocije i savetovanja.