ADMINISTRATIVNE USLUGE

ADMINISTRATIVNE
USLUGE

Prijavljujemo Sat i Toefl sa vama ili umesto vas

Popunjavamo aplikaciju za NCAA/NAIA Eligibility Center zajedno sa vama

Popunjavamo aplikacije za školu sa vama ili umesto vas

Vršimo kompletnu korespodenciju sa školskom administracijom umesto vas i korak po korak vas vodimo kroz aplikacioni proces

Zakazujemo razgovor u ambasadi zajedno sa Vama