PROMOTIVNE USLUGE

PROMOTIVNE
USLUGE

Sportske stipendije - promovišemo vaše akademske i sportske kvalitete američkim trenerima sa ciljem dobijanja što većeg iznosa sportske stipendije (do maksimalnih 100% tzv. puna stipendija). Puna stipendija pokriva sve troškove školovanja i bavljenja sportom i odnosi se na školarinu, smeštaj, hranu, opremu za trening i osiguranje (univerziteti obično pokrivaju osiguranje dok srednje škole ne)

Školske/akademske stipendije - promovišemo vaše akademske rezultate američkim obrazovnim institucijama u cilju dobijanja što većeg iznosa školske stipendije. Školske stipendije obično ne pokrivaju sve, već samo deo ukupnih troškova školovanja (tzv. Parcijalne stipendije). Pod troškovima školovanja podrazumevaju se: školarina, smeštaj, hrana, knjige, takse i osiguranje